Majówka

Brooke Fraser pochodzi z Nowej Zelandii i to powinno wystarczyć na zachętę aby śledzić jej twórczość. Kiwi, jak o nich mówią mają gdzieś w sobie zakorzenione poczucie piękna i wolność, bo przecież mieszkają w cudownym miejscu. Moją uwagę zwróciło jej zainteresowanie Afryką a w szczególności Ruandą. Nie można studiować nauk społecznych, stosunków międzynarodowych, etnografii a nawet psychologii i nie zwrócić uwagi na historię Ruandy z lat 90-tych. Brooke odwiedza ten kraj i stara się pokazać jego problemy. Inny pomysł Brooke możemy zobaczyć w tym...

CZYTAJ WIĘCEJ

Oczy duszy

Na Festiwalu Trzech Żywiołów w Krakowie moją prezentację zapowiadano jako emocjonalną i mocną. Tak też odebrała ją publiczność. W różnych miejscach po spotkaniach słuchacze dziękują za pasję z jaką opowiadam o kulturze i ludziach Wschodu. W Białymstoku zaproszono mnie na spotkanie w Akademii Medycznej. Długo zastanawiałem się nad tym o czym i jak opowiadać ludziom związanym z medycyną. Jak przedstawić temat, aby zachęcić młodych ludzi do pracy dla społeczeństwa, pomocy innym, rozwijania swoich zainteresowań. Wspominałem ludzi, którzy wywarli znaczący...

CZYTAJ WIĘCEJ