.
.
.
THEME PRESENTATION dynamiczne seminarium motywacyjne dla kadry kierowniczej
ONE DAY WORKSHOP
szkolenie tematyczne
dla kadry kierowniczej
i zespołów pracowniczych

_______________________________________________________________________________________________________________________

BUSINESS STORYTELLING series
imperium strikes back

AFTER 200 YEARS COMPUTER WIZARDS, SOFTWARE GURUS, ORIENTAL MEDICINE HEALERS AND EASTERN EMIRS ARE BACK AND CHALLENGING WESTERN CIVILIZATION WITH NEW BUSINESS SOLUTIONS

what’s our response to changing market?

_______________________________________________________________________________________________________________________

Pustynne miasta XXI wieku ● Niezniszczalna bawełna ● Ojcowie wschodnich narodów
Nomadowie z Cambridge i Harvardu ● Filmowe produkcje przerastające Hollywood
Mobile tsunami ● Zagraniczna ekspansja ● a wszystko to gdy eurozone walczy o przetrwanie…

Czego możemy uczyć od rynku wschodniego i jak znaleźć się na jego szlaku?
_______________________________________________________________________________________________________________________

Storytelling jest od wieków najbardziej efektywną formą przekazywania informacji, uczenia i poznawania świata.

We współczesnym świecie biznesu jest rozwijającą się metodą zaangażowania uczestników w proces osobistych i organizacyjnych przemian, komunikowanych na poziomie wyższym niż statystyki, wykresy i PowerPoint prezentacje.

Opowiadane historie pozwalają na sięganie po zasady działania nie tylko jako intelektualne ćwiczenie ale osobiste, emocjonalne doświadczenie.

Prawdziwe przykłady ze świata biznesu zmuszają słuchaczy do podejmowania decyzji oraz emocjonalnej reakcji na poznawane zasady współczesnego menedżmentu, przedsiębiorczości i etyki pracy.

Storytelling inspiruje i zmusza do praktycznych kroków przez zaangażowanie umysłu i serca słuchaczy.

Zbyszek Pawlak jest konsultantem i praktykiem komunikacji międzykulturowej i rozwoju organizacyjnego. Każdego roku opowiada tysiącom słuchaczy historie z dwudziestoletniego doświadczenia pracy i życia w krajach Środkowej Azji z okresu największych przemian politycznych, ekonomicznych i społecznych. Historie przeżyte i zasłyszane od swoich przyjaciół stara się przybliżyć ludziom zachodniego świata. Jako mówca często zapraszany jest do ośrodków kulturalnych i akademickich. Wiedzę i trening zdobył w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii gdzie pracuje i mieszka od kilku lat.

Nowy cykl tematycznych opowieści ze wschodu adresuje do ludzi biznesu w celu zwrócenia uwagi na globalne przemiany związane z dynamicznie rozwijającym się rynkiem wschodnim.