Oczy duszy

Na Festiwalu Trzech Żywiołów w Krakowie moją prezentację zapowiadano jako emocjonalną i mocną. Tak też odebrała ją publiczność. W różnych miejscach po spotkaniach słuchacze dziękują za pasję z jaką opowiadam o kulturze i ludziach Wschodu. W Białymstoku zaproszono mnie na spotkanie w Akademii Medycznej. Długo zastanawiałem się nad tym o czym i jak opowiadać ludziom związanym z medycyną. Jak przedstawić temat, aby zachęcić młodych ludzi do pracy dla społeczeństwa, pomocy innym, rozwijania swoich zainteresowań. Wspominałem ludzi, którzy wywarli znaczący...

CZYTAJ WIĘCEJ